Ice Diver kurs

Ronjenje može biti ekstremno i zahtevno, počev od priprema, opreme i fizičkih predispozicija.Kada stegne zima i minus potraje nekoliko dana, većina ljudi ne želi da proviri van toplih stanova. Tada pravi avanturisti kreću u akciju koja se zove ronjenje pod ledom. 

Tokom kursa naučićeš procedure i pripreme za ronjenje pod ledom, izbor lokacije za ronjenje, otvaranje i obezbeđivanje rupe u ledu, signale i komunikaciju. Takođe, savladaćeš upotrebu sigurnosnog i bratskog konopa, upotrebu specifične opreme kao i postupke u slučaju neželjenih situacija. Saznaćeš puno o uticaju hladnoće na ljudsko telo kao i o ulozi rezervnog (sigurnosnog) ronioca.

  

Kurs obuhvata jedno teorijsko predavanje i tri zarona pod ledom.

Uslovi da bi pristupio kursu:

Budi jedan od retkih koji imaju priliku da se dive prozirnosti vode, tišini i oblicima koji se kriju sa donje strane ledenog prekrivača površine vode!

.

Štampa