Night Diver kurs

Sa dolaskom noći poznata mesta za ronjenje postaju sasvim drugačija. Kada tome dodamo i izlazak u lov noćnih stanovnika podmorja noćno ronjenje postaje fenomenalan doživljaj. Tokom kursa uči ćeš tehnike i procedure noćnog ronjenja, planiranja i rizike. Takođe se velika pažnja poklanja buddy sistemu, upotrebi ronilačkih lampi, komunikaciji i postupcima u slučaju gubljenja ronioca. 

  

Uslovi za pristupanju kursu:

Noćni zaroni su nešto o čemu se godinama priča i predstavljaju iskustvo za pamćenje. Naročito su zanimljivi podvodnim fotografima i snimateljima.

.

Štampa