Wreck Diver kurs

Za neke ronioce, ronjenje na potopljenim brodovima predstavlja vrhunski doživljaj. Ovo nisu samo obični zaroni već oni predstavljaju svojevrstan susret sa istorijom i ljudskim sudbinama. Tokom kursa naučićeš planiranje i pripremu ronjenja na olupinama, korišćenje dodatnih izvora vazduha, ronjenje u uslovima smanjene vidljivosti, kao i pripremu i korišćenje konopa i reel-a. 

  

Kurs podrazumeva jedno teorijsko predavanje i četiri zarona (u dva dana).

Uslovi za polazak na ovaj kurs su:

Nakon ovog kursa, ronjenje na olupinama će sigurno biti potpunije, bezbednije i zabavnije!

.

Štampa