Assistant Instructor kurs

Još jedna stepenica više u tvojoj ronilačkoj karijeri. Važno je da znaš da je ovaj kurs trećina PADI Open Water Scuba Instructor kursa i da se priznaje ako se odlučiš za dalje napredovanje. Težište ovog kursa je usmereno na rad sa ljudima, na demonstratorske sposobnosti prikazivanja ronilačkih veština, kvalitetna predavanja i prezentacije. 

Teorija na divemaster kursu je najobimnija do sada. Oprema, veštine i okruženje, fizika, fiziologija, psihologija, držanje brifinga i debrifinga, mapiranje lokacija, upravljanje rizikom i ronjenje kao posao su oblasti kroz koje ćeš proći stičući profesionalno znanje.

  

Uslovi za pristupanje kursu:

.

Štampa