Aida Freediver **

Uslovi za pristupanje na kurs:

* Polaznik mora imati minimum 18 godina ili više (16–17 godina uz pismeno odobrenje roditelja).

* Polaznik mora biti sposoban da prepliva 200 metara slobodnim stilom bez prestanka (bez peraja) i 300 m slobodnim stilom sa maskom, disalicom i perajima.

Ronite iz zabave na moru ili u bazenu, volite da istražujete podvodni svet i svoje mogućnosti držanja daha dok ste u njemu, osećate se prijatno u vodi, čuli ste za osnovne stvari vezane za ronjenje na dah, želite da napredujete i da se bavite ronjenjem na dah na ispravan i siguran način?

Ili jednostavno želite da upotpunite svoje znanje i da ga ozvaničite Aida sertifikatom. Onda je ovo kurs za vas.

Na ovom kursu ćete naučiti kako znanjem i treningom da iskoristite pun ljudski kapacitet u ronjenju na dah. Upoznaćete se sa fiziologijom svog tela kako u teoriji, tako i u vodenom okruženju na potpuno drugačiji način. Sve to se realizuje kroz učenje naprednih i različitih tehnika ronjenja, disanja, relaksacije i sigurnosti.

Kurs se sastoji od minimum:

  • 4 teorijska predavanja
  • 5 termina na bazenu
  • 4 termina u otvorenoj vodi

Dubina / maksimalna dubina na kursu : -16m/ -20m

Cena kursa: 190 eura

zvaničan sertifikat je uključen u cenu).

Napomena :

U cenu kursa je uključen i prvi kurs, jer se prva dva kursa (Aida Freediver * i Aida Freediver **) retko odvajaju. Ukoliko kandidat za Aida Freediver ** ima završen Aida Freediver *, cena kursa je niža u zavisnosti da li je prvi kurs završen kod istog Aida instruktora, u ovom slučaju Uroša Nikolića.

.

Štampa El. pošta

Prijatelji kluba

Oni bez kojih bi naši zaroni ostali još jedan log u karnetu a ne priča u filmu i slici