Ivana Orlovic Kranjc
Pozicija:
Brand Mares Ambassadors,Diving Instructor Padi Staff, Underwater photographer
Adresa:
Belgrade - Pancevo
Serbia
Broj mobilnog telefona:
+381 63 8485985

Prijatelji kluba

Oni bez kojih bi naši zaroni ostali još jedan log u karnetu a ne priča u filmu i slici