Deep Diver kurs

Nakon prvih ronjenja sigurno ćeš se zapitati šta se nalazi dublje? Misterija dubine, adrenalin zarona „u plavo“ i iskustvo koje se prepričava prijateljima. Tokom kursa nauči planiranje, organizaciju, procedure i tehnike dubokih ronjenja. Upoznajte se sa potencijalnim problemima i rizicima ovakvih zarona. Koristiti dekompresione tablice, ronilačke kompjutere, „stage“ boce, bove za plutajuću dekompresiju i motalice (reel). Specifična oprema je neophodna za izvođenje ove obuke. Takođe, saznaj neophodne informacije o dubokim zaronima i letenju avionom posle njih, kao i osnovne informacije o dekompresionim komorama. 

Kurs obuhvata tri teorijska predavanja i minimum 4 zarona u otvorenoj vodi na dubinama od 18 do 40 metara.

  

Uslovi za pristupanje kursu:

    • Minimum 15 godina starosti
    • Završen AOWD kurs (ili ekvivalent neke druge škole)

Napomena: duboko ronjenje bez odgovarajuće obuke je neodgovorno i opasno!

.

Štampa El. pošta

Prijatelji kluba

Oni bez kojih bi naši zaroni ostali još jedan log u karnetu a ne priča u filmu i slici