Enriched Air Nitrox kurs

Proširi svoje znanje i mogućnost za boravak pod vodom uz pomoć Nitrox-a. Nauči kako da povećaš „krivulju sigurnosti“(NDL), kako da budeš bistre glave i izbegneš azotnu narkozu na većoj dubini i da se manje umaraš i saturišeš kod serije ponovljenih ronjenja. Koristi mešavinu sa procentom kiseonika od 22 do 40%, sa akcentom na 32 i 36 EANx. Kurs podrazumeva jedno teorijsko predavanje i dva ronjenja u otvorenoj vodi sa upotrebom nitroxa.

Uslovi za pristupanje kursu:

    • PADI OWD (ili ekvivalent neke druge škole)
    • Minimum 15 godina starosti

  

.

Štampa El. pošta

Prijatelji kluba

Oni bez kojih bi naši zaroni ostali još jedan log u karnetu a ne priča u filmu i slici