PODVODNI FOTOGRAFI


P O D V O D N I    F O T O G R A F I


Ivana Orlović Kranjc

Majstorski dočarana atmosfera se odmah primećuje na fotografijama ovog autora.Omiljeni motivi su joj mackro i ambijentalna fotografija.

Poznata je po navici da se ne dvoumi da uđe u potencijalno opasne situacije da bi napravila dobar snimak.

 Janez Kranjc

Close-up i interakcija ronilaca sa živim bićima iz podvodnog sveta su najčešći motiv na njegovim snimcima. 
Često fotografiše za potrebe časopisa RONILAČKI SVET.

 

  

 

 

 

.

Štampa El. pošta

Prijatelji kluba

Oni bez kojih bi naši zaroni ostali još jedan log u karnetu a ne priča u filmu i slici