Assistant Instructor kurs

Još jedna stepenica više u tvojoj ronilačkoj karijeri. Važno je da znaš da je ovaj kurs trećina PADI Open Water Scuba Instructor kursa i da se priznaje ako se odlučiš za dalje napredovanje. Težište ovog kursa je usmereno na rad sa ljudima, na demonstratorske sposobnosti prikazivanja ronilačkih veština, kvalitetna predavanja i prezentacije. 

Teorija na divemaster kursu je najobimnija do sada. Oprema, veštine i okruženje, fizika, fiziologija, psihologija, držanje brifinga i debrifinga, mapiranje lokacija, upravljanje rizikom i ronjenje kao posao su oblasti kroz koje ćeš proći stičući profesionalno znanje.

  

Uslovi za pristupanje kursu:

  • Minimum 18 godina
  • Minimum 60 upisanih ronjenja
  • Obavezno night dive, deep dive i navigation dive
  • Divemaster (ili ekvivalent) kurs
  • CPR ili prva pomoć u proteklih godinu dana
  • Lekarski pregled ne stariji od godinu dana
.

Štampa El. pošta

Prijatelji kluba

Oni bez kojih bi naši zaroni ostali još jedan log u karnetu a ne priča u filmu i slici