Međunarodni kup u podvodnoj fotografiji

Ada OPEN - IUPC 2018. (22.04.2018.)

Go to english version

Etapa Međunarodnog kupa u podvodnoj fotografiji (International Underwater Photography Cup – IUPC) će se održati 22.04.2018. na jezeru Ada Ciganlija u Beogradu. Organizator takmičenja je ronilački klub S.D.T. Svet Ronjenja iz Pančeva uz podršku i podrškuMARES ADRIATIC SCUBA i NIKON Srbija. Medijski pokrovitelji takmičenja je časopis National Geographic Srbija i fotografski portal REFOTO. Očekuje se učešće podvodnih fotografa iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Grčke, Turske, Srbije ali i još nekih zemalja iz regiona. Osim, što je ovo etapa IUPC-a, takmičenje će biti rangirano i kao Državno prvenstvo za domaće takmičare.

Takmičenje će se kompletno održati 22.04.2018. Nakon verifikacije takmičara, počinju ronjenja koja će se odvijati u akvatorijumu ispred ronilačkog centra “ Svet Ronjenja – Ada ”. Podvodni fotografi će imati na raspolaganju četiri sata tokom kojih će pokušavati da snime što bolje fotografije. Po izronu, predaju sudijama memorijske kartice sa maksimalno 130 snimaka. Nakon kopiranja, kartice se vraćaju autorima koji tada biraju fotografije sa kojima će nastupiti.

Predaje se po jedna fotografija u tri kategorije i to: ambijent, riba i makro. Podvodni fotografi su razvrstani u dve klase: Kompaktni fotoaparati i DSLR, te će tako biti i žirirani. Fotografije će ocenjivati žiri u sastavu:

1. Milan Živković (Refoto)

2. Vladan Milisavljević (Ultramarin)

3. Igor Rill (National Geographic Srbija)

Propozicije i kategorije su definisane po ugledu na međunarodnu ronilačku federaciju CMAS.

Bodovanje


Bodovanje takmičara vršiće se dodelom plasmanskih bodova u zavisnosti od osvojenog mesta na svakom pojedinom takmičenju Kupa. Plasmanski bodovi dodeljivaće se sledećim redosledom:

Za 1. Mesto 18 bodova
Za 2. mesto 15
Za 3. mesto 12
Za 4. mesto 10
Za 5. mesto 8
Za 6. mesto 6

Za 7. mesto 5

Za 8. mesto 4

Za 9. mesto 3

Za 10. mesto 2

Za 11-15. mesto 1

Pravila takmičenja

1. Pravo učešća

Pravo učešća imaju svi ronioci sa minimum završenim ronilačkim kursem CMAS P1 (ili ekvivalent neke druge asocijacije). Prilikom verifikacije takmičari moraju pokazati:

1. Ronilačku karticu

2. Potpisanu izjavu odgovornosti

3. Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji

Kotizacija za takmičenje iznosi 30 eura.

2. Oprema i bodovanje

Ronilački aparat – dozvoljena je upotreba ronilačkih aparata (jednobocnici ili dvobocnici) otvorenog tipa na vazduh ili nitrox, isključivo uz važeći atest. Ukoliko neko od takmičara roni sa nitrox mešavinom mora pokazati sertifikat o položenoj specijalnosti - nitrox ronioc. Organizator ima pravo provere ispravnosti opreme i smeše disajnog medija. Nije dozvoljena upotreba CCR. Očekuje se da takmičari ponesu svoje ronilačke boce, ali ukoliko nisu u mogućnosti to da urade, obavezno moraju obavestiti organizatora (minimum 10 dana pred takmičenje) da ih pripremi.

Fotografski aparat – dozvoljena je upotreba isključivo digitalnih fotoaparata bilo kojeg tipa (DSLR u oklopu ili bez, kompaktni, amfibijski). Dozvoljena je upotreba svih tipova bljeskalica, dodatne rasvete, predleća kao i druge dodatne foto-opreme.

Fotografi se mogu prijaviti u jednoj od dve kategorije : DSLR (refleksni) digitalni aparati i KOMPAKT (kompaktni digitalni aparati).

Specifi č nosti foto - opreme :

Takmičari donose vlastitu praznu memorijsku karticu i daju je organizatoru na proveru pre ronjenja. Svi takmičari snimaju snimke u obavezno u JPEG formatu. Snimanje snimaka u paralelnim formatima (NEF, RAW i sl.) za vlastite potrebe je dozvoljeno ali se snimci u tim formatima ne predaju na ocenjivanje. Nisu dozvoljene višestruke ekspozicije ili preklapanje dva ili više snimaka (Image Overlay i sl.).

Pre zarona kartica se formatira i prvi snimak određuje organizator. Posle ronjenja takmičari predaju organizatoru karticu na kopiranje sa najviše 130 snimaka. U slučaju da takmičar preda karticu sa više od 130 snimaka, prekobrojni snimci se neće uzimati u obzir prilikom žiriranja.

Svi takmičari obavljaju odabir snimaka na vlastitom računaru. Za izbor fotografija sa kojima će ići na žiriranje takmičar ima na raspolaganju najviše 180 minuta.

Radi moguće neusklađenosti između digitalnog aparata i računara organizatora, takmičarima se preporučuje da sa sobom donesu USB kabl za fotoaparat odnosno program za preuzimanje snimaka iz aparata u računar.

Takmičari predaju organizatoru samo nazive datoteka (snimaka) u JPEG formatu koje su odabrali, upisane u obrazac organizatora. Pri predaji naziva datoteka, takmičari mogu proveriti da li oni odgovaraju odabranim snimcima. Organizator će po želji i instrukciji takmičara okrenuti odabrani snimak (uspravno ili vodoravno).

Takmičari predaju na ocenjivanje po jedan (1) snimak za svaku pojedinu kategoriju. Žiri ocjenjuje pojedinačne snimke. Bodovna ocjena određuje plasman.

Bodovanje : Svaki snimak ocenjuje se posebno. Takmičar sa najviše bodova pobeđuje u odeređenoj kategoriji, a takmičar sa najvećim brojem bodova iz svih kategorija osvaja etapu. U slučaju da dva takmičara imaju jednak ukupni broj bodova, pobednik je onaj koji ima veći broj viših ocena. Zbir svih bodova dva najuspešnija takmičara iz istog kluba daje ekipni poredak.

Organizator i domaćin zadržavaju pravo korištenja svih fotografija sa takmičenja u svrhu promocije podvodne fotografije i ronjenja.

3. Takmičarske kategorije

Podvodni fotografi se takmiče u tri kategorije : Ambijent, fotografija ribe i makro fotografija.

Ambijentalna fotografija : Cilj je snimiti fotografiju koja naglašava lepotu prirodnog podvodnog ambijenta. U obzir će se uzeti i snimci sa modelom, kao delom podvodnog ambijenta. Dozvoljeni su snimci na površini (od čega najmanje 50% kadra mora biti podvodno). Nije dozvoljeno donošenje predmeta pod površinu jezera, kao ni zahvati u promeni zateknutog ambijenta.

Fotografija ribe : Cilj je napraviti snimak čiji je glavni objekt riba, uključujući portret ribe (do iza škržnih otvora), celu ribu ili jato riba tako da se dobije tehnički korektna i umetnički što bolja fotografija. Dozvoljena je upotreba svih vrsta objektiva, uključujući i makro objektive, dodatne leće ili tubuse. Nije dozvoljeno menjati prirodni ambijent, hraniti ribe, preseljavati jezerske organizme ili uništavati bilo koji deo flore i faune. U fotografiju ribe NE ulazi fotografija detalja ribe, oko, peraja, leđna peraja ili bilo koji drugi deo tela ribe.

Makro fotografija : Cilj je snimiti podvodnu floru i faunu ili jedan njen deo. Dozvoljena je upotreba makro objektiva, dodataka, leća i tubusa koji će na čipu određenog formata prikazati sliku jednake ili manje površine od približno 100 x 150 mm. Nije dozvoljeno preseljavati jezerske organizme ili uništavati bilo koji deo flore i faune. U makro fotografiju ulazi detalj ribe, oko, peraja, leđna peraja ili bilo koji deo tela ribe.

U svim kategorijama : Dozvoljena je upotreba svih tipova bljeskalica, dodatne rasvete, raznobojnih filtera, efekt-leća i sl. Nije dozvoljena upotreba baklji ili drugih plamenih sredstava.

Iz svake kategorije takmičari će predati na ocenjivanje po jedan snimak. Svaki snimak mora biti zapamćen u zasebnu datoteku. Datoteka za svaki pojedini snimak imenuje se na sledeći način: svako ime je sastavljeno od slovno-brojčane oznake od kojih je na prvom mestu redni broj takmičara, zatim sledi slovo sa oznakom kategorije (A-ambijent, R-riba, M-makro), a na trećem mestu je brojčani naziv snimka (0051,0672, ...). Na primer: “5A0051” što znači da se radi o petom prijavljenom takmičaru, kategoriji Ambijent i fajlu koji ima oznaku 0051.

Svaka zloupotreba (ubacivanje snimaka koji nisu snimljeni na takmičenju i sl.) donosi diskvalifikaciju takmičara.

4. Nagrade

Predviđen je sledeći sistem rangiranja a Fond nagrada obezbedio je MARES ADRIATIC SCUBA i NIKON Srbija:

1., 2. i 3. mesto ukupni pojedinačni plasman za obe klase fotoaparata (kompakt i DSLR), u okviru etape IUPC

1., 2. i 3. mesto ukupni pojedinačni plasman za obe klase fotoaparata (kompakt i DSLR), u okviru Državnog prvenstva Srbije

1., 2. i 3. Mesto za timski plasman, u okviru etape IUPC (tim čine dva takmičara istog kluba)

1., 2. i 3. Mesto za timski plasman u okviru Državnog prvenstva Srbije (tim čine dva takmičara istog kluba)

Best of Show – najbolja fotografija takmičenja

5. Prijave

Prijavljivanje je isključivo pomoću formulara koji se nalazi na stranici na ovom linku

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Janez Kranjc, kojeg možete kontaktirati na +381 65 880 66 80 ili preko e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

6. Odgovornost

S.D.T. Svet Ronjenja kao domaćin takmičenja, odbacuje svaku odgovornost za naknadu štete koja može proizaći iz ovog takmičenja. Svi takmičari nastupaju na vlastitu odgovornost što potvrđuju potpisom izjave o odgovornosti.

7. Žalbe

Žalbe se predaju u pisanom obliku delegatu takmičenja do 30 minuta nakon spornog događaja odnosno nakon završetka ronjenja tokom kojeg je došlo do spornog događaja. Uz žalbu se plaća taksa od 50 eura, koja se vraća ukoliko se žalba usvoji. U protivnom sredstva ostaju domaćinu.

8. Smeštaj

Smeštajni kapaciteti u Beogradu su prilično veliki. Na linkovima koji slede možete pronaći dobar izbor hotela i hostela. Oko same Ade Ciganlije nema smeštajnih kapaciteta.

http://www.rentbeograd.com/?gclid=CI-V5faB06cCFQY03wodn19n9w

http://www.portal-srbija.com/turizam/hosteli/

9. Baza i akvatorijum takmičenja

Baza takmičenja je ronilački centar „Svet Ronjenja – ADA“, u kome će se vršiti verifikacija takmičara i ispred kojeg će biti zona ronjenja.

Centar se nalazi na Makiškoj strani Ade Ciganlije, u neposrednoj blizini kafića „Red Shoes“. To znači da ako dolazite iz pravca beogradskog Sajma, kad naiđete na jezero prođite glavni ulaz, pa kod reklamnog stuba „Pionir“ skrenite desno. Nakon otprilike 2.5 kilometara naićićete na oznaku takmičenja i tu se parkirajte.

S.D.T. Svet Ronjenja (domaćin takmičenja), MARES ADRIATIC SCUBA, NIKON Srbija. Vam žele prijatan boravak u Beogradu i puno uspeha na takmičenju!

Satnica takmičenja „ADA OPEN – IUPC 2018.“

Nedelja 22.04.2018.

8.00 – 09.00 Verifikacija takmičara

09.10 - 09.25 Zvanični brifing

09.30 – Početak ronjenja

13.30 – Završetak ronjenja

13.35 – 14.45 Predaja kartica na kopiranje

14.45 – 17.00 Izbor fotografija za žiriranje

17.30 – 19.30 Žiriranje

20.00 – Projekcija i proglašenje

Napomena:

Sve aktivnosti se odvijaju ispred ronilačkog centra „Svet Ronjenja – Ada“ koji se nalazi na Makiškoj strani jezera, pored kafića Red Shoes. Satnica je preliminarna i organizator zadržava pravo izmena u zavisnosti od okolnosti.

ENGLISH VERSION

Ada Open – IUPC 2018. will be held on 22nd of April 2018. on Ada Ciganlija Lake. The contest organizer is diving club S.D.T. Svet Ronjenja from Pancevo. This competition is powered by MARES Adriatic Scuba and Nikon Serbia. We expect to see competitor from Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia and Hercegovina, Greek, Turkey and from other countries in the region. Eventhough this is an IUPC competition, the competition will be ranked as a national contest for national competitors.

The competitors give one photo in each of three categories: environment, fish and macro. Underwater photographers are classified into two classes: compact cameras and DSLR cameras, and will be judged by this classification. Photos will be judged by jury:

1. Milan Živković (Nikon Worldwide Ambasador, Master of Photography)
2. Igor Rill (National Geographic Serbia)
3. Vladan Milisavljevic (Ultramarine Photo Agency)

International Cup (IUPC) compiles in underwater photography competitions that take place in all the club founders of the cup in the course of two calendar years (two-year cycle), and its purpose is to evaluate and encourage perseverance, professionalism and high quality competitions in underwater photography.

To achieve ranking, competitors compete in a minimum one category in each of the founders of the Cup in two year cycles.

Regulations and the categories of are in accordance with the rules of the international diving federation CMAS.

Scoring

Scoring of the competitors will be performed by giving award points depending on the seats won in each contest of the Cup. Points shall be granted in the following order:

For the 1st place 18 points
For the 2nd place 15 points
For the 3rd place 12 points
For the 4th place 10 points
For the 5th place 8 points
For the 6th place 6 points
For the 7th place 5 points
For the 8th place 4 points
For the 9th place 3 points
For the 10th place 2 points
For the 11-15th place 1 point

Rules of contest

1. The right to participate

The right to participate have all divers with a minimum finished diving course CMAS P1 (or the equivalent of some other association). Verifying competitors must show:
1. Diving card
2. A signed statement of responsibility
3. Certificate of registration fee paid
Registration fee for the competition is 30 euros.

2. Equipment and Scoring

Diving equipment – it is allowed to use diving equipment (single tank and twin tanks) open to air or nitrox, only with a valid certificate. If any of the competitors dive with nitrox mixture must show a certificate of having passed the specialty, nitrox diver course. The organizer has the right to check the safety equipment and respiratory mixture of media. The use of CCR is forbidden. It is expected that competitors bring their scuba tanks, but if they can not do that, are required to inform the organizers (at least 10 days before the competition) to prepare them.

Camera - is allowed to use only digital cameras of any type (DSLR in armor or not, a compact, amphibious). It is allowed the use of all types of strob, additional lighting, lens and other additional photo equipment.

Photographers must register in one of two categories: DSLR (reflex) digital cameras and compact (compact digital cameras).

Specificity of photo equipment :

Competitors bring their own blank memory card and give it to the organizer to check before diving. All competitors record images in JPEG format. Recording images in parallel formats (NEF, RAW, etc.) for personal use is allowed but the images in these formats do not turn for the evaluation. Multiple exposures and overlapping two or more images (Image Overlay, etc.) are forbidden. Before the dive card is formatted and the first recording is determined by the organizer. After diving competitors submitt to the judges memory cards with up to 130 shots. In case that the competitor has more than 130 shots the judges will remove the excess footage.

All competitors perform selection of images to their own computer. For a selection of photos which will go to judging a contestant has available 180 minutes.

For possible discrepancies between the digital device and organizer’s computer, competitors are advised to bring along the USB cable for the camera and software to download images from the camera to a computer. Contestants submit to the organizer only file and names (shots) in JPEG format they choose, and they have to be registered in the organizers form. When they submit their file names, competitors can check to see if they match the selected images. The organizer will on request and instructed by the contestant turn the selected photos (vertical or horizontal).

Contestants submit for the evaluation only one (1) photo for each category. The jury evaluates only the individual photos. The ranking determines the grade of placement.

Scoring : Each image is evaluated separately. The competitor with most points wins the category, and the competitor with the highest score from all categories wins the stage. If two competitors have the same total score, the winner is the one that has a higher number of higher grades. The sum of all the points of two of the most successful competitors from the same club provide the team placement.

Organizer and host have the right to use all the photos from the competition for the promotion of underwater photography and diving.

3. Competition categories

Photographers will compete in three categories: ambient, fish and macro photography.

Ambient photography’s goal is to take a photo which highlights the natural beauty of the underwater environment. The shots of divers will also count, as a part of the underwater environment. Footage on the surface is also allowed (of which at least 50% of staff must be underwater).It’s not allowed to bring stuff under the surface of the lake, as well as interventions in changing the environment.

Fish : The goal is to make a recording of which the main subject is fish, involving the portray of the fish (up of behind the gill openings), whole fish or a shoal of fish in order to obtain technically correct and artistically the best possible photo. It is allowed to use all types of lenses, including macro lenses, additional lenses or tubes. It is not allowed to change the natural environment, feeding fish, rearrange lake organisms or destroy any part of the flora and fauna. In The fish category do not enter the photos of fish’s eye, fin, dorsal fin, or any other part of the body of fish.

Macro photography : The aim is to record the underwater flora and fauna, or the part of it. It is allowed to use macro lenses, supplements, and tube lens to a specific format on the chip which will show an equal image or lesser area of ​​approximately 100 x 150 mm.It is not allowed to make changes of the lake organisms or destroy any part of the flora and fauna. In the macro category enter details of fish, eye, fin, dorsal fin or any part of the body of fish.

In all categories is allowed to use all types of flash, additional lighting, different colored filters, effects-lenses and the like. It is not allowed to use torches or other flame funds.

Competitors, in each category, will deliver for evaluation one shot . Each image must be remembered in a separate file. Files for each clip is appointed as followed: each name is composed of alphanumeric label competitors number, followed by a letter from the label categories (A-ambient, R-fish, macro-M), and the third in a numeric name length (0051,0672, ...). For example: "5A0051", which means that it is the fifth reported competitor, category, ambiance and a file that is labeled 0051 st.

Any abuse (inserting images that are not recorded in the competition, etc..) bring disqualification of the competitor.

4. Awards

Following ranking system is provided:

* 1, 2 and 3 place overall individual ranking for both classes of camera (compact and DSLR), under the supervision of the IUPC
* 1, 2 and 3 place overall individual ranking for both classes of cameras (compact and DSLR), followed by the National Championship in Serbia
* 1, 2 and 3 Place for team plasement in the IUPC stage (in team can be two competitors from the same club)
* 1, 2 and 3 Place for team plasement in the Serbian National Championship (in team can be two competitors from the same club)
* Best of Show Photography

5. Application forms

Signing up is by forfilling the form located on the site on the site
For additional information, please contact Janez Kranjc, which can be contacted at +381 65 880 66 80 or via e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

6. Responsibility

S.D.T. Svet Ronjenja asa host of the competition, disclaims any responsibility for damages that may result from this competition. All competitors perform at their own risk. As a confirmation competitors sign statement of responsibility

7. Complaints

Appeals are submitted in written letter to the delegateof the competition 30 minutes after the event or after the dive, during which there has been a controversial event. A tax of the appeal is 50 euros which is refunded if the protest is accepted. Otherwise, the funds remain the with the host.

8. Accommodation

The accommodation capacity in Belgrade are quite large. On links below you can find a good selection of hotels and hostels. Around the Ada Ciganlija there are no accommodation facilities.

http://www.rentbeograd.com/?gclid=CI-V5faB06cCFQY03wodn19n9w

http://www.portal-srbija.com/turizam/hosteli/


S.D.T. Svet Ronjenja (host of the competition) and MARES Adriatic Scuba, Nikon Serbia wish you want a pleasant stay in Belgrade and a lot of success in the competition!

Štampa El. pošta

Prijatelji kluba

Oni bez kojih bi naši zaroni ostali još jedan log u karnetu a ne priča u filmu i slici