Aida Pool Freediver kursevi

Aida Pool Freediver kursevi

Dubinsko i bazensko ronjenje na dah su u potpunosti dva različita vida ronjenja. Zbog toga postoje kursevi za one koji žele ronjenjem na dah da se bave u strogo kontrolisanim uslovima koje pruža bazen.

Ovi kursevi će teorijski i tehnički pripremiti polaznike koji imaju afiniteta da se takmiče u bazenskom ronjenju na dah.

 

Aida Pool Freediver *


Ronilac na dah sa jednom zvezdom obučen za bazensko ronjenje.

Cena kursa: 60 €

Aida Pool Freediver **


Ronilac na dah sa dve zvezde obučen za bazensko ronjenje

Cena kursa: 110 €

Zvaničan sertifikat je uključen u cenu.

Aida Pool Freeediver ***


Ronilac na dah sa tri zvezde obučen za bazensko ronjenje.

Cena kursa: 155 €

Zvaničan sertifikat je uključen u cenu.


Kursevi Aida Pool Freediver-a *, ** ili *** obuhvataju sve teorijskе i praktičnе delove standardnih Aida Freediver kurseva koji su vezani za bazensko ronjenje.

.

Štampa El. pošta

Prijatelji kluba

Oni bez kojih bi naši zaroni ostali još jedan log u karnetu a ne priča u filmu i slici